Vì sao cần kiểm tra tổng quát BMW sau mùa dịch Covid?

Vì sao cần kiểm tra tổng quát xe BMW sau mùa dịch Covid? Việc kiểm tra tổng quát xe BMW sau mùa dịch có cần thiết không? Việc kiểm tra từng bộ phận sau khi xe nghỉ quá dài ngày quan trọng như thế nào? Đối với động cơ xe BMW Xe BMW lâu ngày không nổ máy, hay thời gian giữa 2 lần nổ máy dài ngày sẽ có khả năng bị hư hỏng ở một số chi tiết, gây ra những hiện tượng hư hỏng bất thường Xe BMW  lâu ngày không nổ máy thì những chi tiết…