VÌ SAO CHỦ XE BMW THÔNG THÁI LUÔN KIỂM TRA TỔNG QUÁT XE BMW THƯỜNG XUYÊN?

VÌ SAO CHỦ XE BMW THÔNG THÁI LUÔN KIỂM TRA TỔNG QUÁT XE BMW THƯỜNG XUYÊN? Xe BMW có thể tiết kiệm đến 95% tiền sửa chữa mỗi năm, nếu bạn biết những điều này sớm hơn. Xe BMW để lâu ngày không nổ máy sẽ có khả năng bị hư hỏng ở một số chi tiết Các chi tiết lỗi nhỏ không phát hiện kịp thời gây ra hư toàn bộ hệ thống, đặc biệt là phần động cơ. Nghiêm trọng hơn, xe có thể tắt máy giữa đường rất nguy hiểm Các bộ phận xe như piston, xylanh,…