Nguyên tắc hoạt động của túi khí ô tô – Khi nào thì nổ ?

Hầu hết tất cả các chủ xe ô tô có trang bị túi khí đều có một thắc mắc, làm sao để biết túi khí sẽ hoạt động? Tai nạn mức như thế nào thì túi khí mới nổ? Hay tại sao xe có túi khí nhưng gặp tai nạn lớn vẫn có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Thường thì túi khí sẽ không bao giờ nổ cho tới khi nó dự báo được tính mạng của con người đang bị báo động. Bởi vậy, những tai nại có mức độ nhẹ sẽ không bao giờ kích hoạt được…